CÔNG NGHỆ REDUNDANT

GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ REDUNDANT 

CÔNG NGHỆ REDUNDANT là phương thức sao lưu các dữ liệu quan trọng của một hệ thống. Nhằm mục đích tăng độ tin cậy (Reliability) của hệ thống.

Ví dụ như: dữ liệu được lưu trên duy nhất một Server, nếu Server đó mất có nghĩa là tất cả dữ liệu đó mất. Do vậy việc tạo ra các bản sao lưu rất cần thiết.

Redundancy là một điều kiện để xóa bỏ những “single points of failure” và tạo ra các bản sao lưu lúc cần thiết.

Ví dụ: có hai máy chủ Database đang chạy trên production và các dữ liệu luôn được sao lưu đồng bộ giữa hai máy chủ. Nếu như có một trong hai máy chủ bị down thì có thể failover sang máy chủ còn lại. Redundancy nó giống như duplicate lại node/server dùng cho mục đích back-up vậy.

>> Xem thêm: các Training Videos của ATSCADA Lab.

Liên hệ tư vấn:

Bạn đọc vui lòng liên hệ với ATSCADA Lab qua số hotline để được hỗ trợ nhanh chóng. Hoặc có thể truy cập website của ATPro Corp tham khảo các dự án triển khai thực tế.

Xin cảm ơn.

ATSCADA việt nam

ATSCADA - Providing ATSCADA software - The monitoring and data acquisition control system is the appropriate choice for integrated system projects, IoT, smart city projects, agriculture 4.0... Is trusted by many customers.

Related posts

ATSCADA – TRAINING REGISTRATION

 ATSCADA - Providing ATSCADA software - The monitoring and data acquisition control system is [...]

FUNDAMENTALS OF C# PROGRAMMING

I. Basic C# programming tutorial How to install Visual Studio and basic tricks in C# C# [...]

ATSCADA Online Training Resource

  ATSCADA Online Training Resource– made by ATSCADA-Lab I. ATSCADA Installation instruction ATSCADA installation guide [...]

Cài đặt lên máy khách, backup và restore mySQL Database

QUY TRÌNH TẠO DỰ ÁN ATSCADA VÀ THỰC THI TRÊN MÁY KHÁCH Quy trình tạo [...]

Lập trình Driver, Native Driver cho ATDriver

Tự lập trình thêm Driver cho ATDriver – Thêm Native Driver cho ATDriver Server TÌM [...]

Hướng dẫn tạo đồ họa cho SCADA

Hướng dẫn tạo đồ họa cho scada-Thực hiện bởi ATSCADA Lab TÌM HIỂU CHI TIẾT [...]

Leave a Reply