CLOUD and IIoT BASED SOLUTIONS

ATSCADA is designed specially for distributed system and is intergrated with popular IIoT drivers likes MQTT, OPC UA

WINDOWS & WEB SCADA APPS

You can generate not only windows apps but also web apps that extend SCADA abilities to mobile devices and to all locations over the world.

VARIOUS TOOLS SUPPORTED

ATSCADA has external tags for device memory slots and internal tags for extending SCADA abilities. ATSCADA has open automation tool libraries that you can use or build by yourself.

ATSCADA NEWS

MQTT GATEWAY – TƯ VẤN CHỌN LỰA
| |

Phan Duy Anh, Thạc sĩ Tự động hóa và Điều khiển, CEO ATSCADA Lab MQTT gateway trên thị trường Industry 4.0 rất đa dạng, bao gồm nhiều loại phù hợp với từng yêu... Read More

DỊCH VỤ OEM HỆ SINH THÁI ATSCADA
| |

VỚI CHIẾN LƯỢC KẾT NỐI MỞ VỚI CỘNG ĐỒNG TỰ ĐỘNG HÓA Chúng tôi cung cấp dịch vụ OEM cho Quý khách hàng có nhu cầu sở hữu một hệ sinh thái đa... Read More

DOMAIN, HOSTING, VPS, CLOUD SERVER, SSL
| |

ATSCADA – OPEN AUTOMATION ECO SYSTEM  Tích hợp các dịch vụ Hosting, VPS, Cloud Server, Domain, SSL để phục vụ đa dạng, ổn định và bảo mật an toàn nhất cho hệ sinh... Read More