CLOUD and IIoT BASED SOLUTIONS

ATSCADA is designed specially for distributed system and is intergrated with popular IIoT drivers likes MQTT, OPC UA

WINDOWS & WEB SCADA APPS

You can generate not only windows apps but also web apps that extend SCADA abilities to mobile devices and to all locations over the world.

VARIOUS TOOLS SUPPORTED

ATSCADA has external tags for device memory slots and internal tags for extending SCADA abilities. ATSCADA has open automation tool libraries that you can use or build by yourself.

ATSCADA NEWS

MQTT GATEWAY – TƯ VẤN CHỌN LỰA
| |

Phan Duy Anh, Thạc sĩ Tự động hóa và Điều khiển, CEO ATSCADA Lab MQTT gateway trên thị trường Industry 4.0 rất đa dạng, bao gồm nhiều loại phù hợp với từng yêu... Read More

DỰ ÁN TỰ ĐỘNG HÓA CHÌA KHÓA TRAO TAY
| |

DỰ ÁN TỰ ĐỘNG HÓA là một trong những giải pháp quan trọng. Giúp quyết định đến việc tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tối ưu chi phí, thời gian,…... Read More