Lập trình Driver, Native Driver cho ATDriver

Tự lập trình thêm Driver cho ATDriver – Thêm Native Driver cho ATDriver Server

TÌM HIỂU TỰ LẬP TRÌNH THÊM DRIVER

  • Nắm được cấu trúc của một Plug & Play Driver của ATDriver Server
  • Có 02 project source code của Driver Modbus RTU và TCPIP hiện ATDriver đang có
  • Dựa theo đó mà các bạn có thể tự xây dựng thêm phong phú các native driver cho ATDriver Server.

Lập trình được Driver cho ATDriver Server,

Các bạn cần tìm hiểu về:

  • Lập trình C# hoặc VB.net
  • Kiến thức về xây dựng component (dll) trong Visual Studio
  • Tạo được Project biên dich ra dll

CẤU TRÚC CỦA MỘT DRIVER COMPONENT

Tự lập trình thêm Driver cho ATDriver - Thêm Native Driver cho ATDriver Server

Hình 1: Các interface cần có của 1 Driver để có thể cắm và chạy trong ATDriver Server

Các interface này được quy định trong ATDriverInterface.dll. Do vậy khi cần xây dựng Driver bạn cần Add References đến ATDriverInterface.dll

PROJECT MẪU CỦA 2 DRIVER MODBUS RTU và MODBUS TCP

Các bạn download source của 2 Driver này tại đây. Các bạn tham khảo để nắm được cấu trúc của Driver Component của ATDriver Server.

>> Tham khảo các dự án của ATSCADA Lab tại đây.

Các bạn có gặp khó khăn nào trong quá trình phát triển Driver thì liên hệ qua email info@atpro.com.vn hoặc hotline: 0907 520 445 hoặc inbox tại fanpage của ATSCADA: http://facebook.com/atscada

ATSCADA việt nam

ATSCADA - Providing ATSCADA software - The monitoring and data acquisition control system is the appropriate choice for integrated system projects, IoT, smart city projects, agriculture 4.0... Is trusted by many customers.

Related posts

Cài đặt lên máy khách, backup và restore mySQL Database

QUY TRÌNH TẠO DỰ ÁN ATSCADA VÀ THỰC THI TRÊN MÁY KHÁCH Quy trình tạo [...]

Hướng dẫn tạo đồ họa cho SCADA

Hướng dẫn tạo đồ họa cho scada-Thực hiện bởi ATSCADA Lab TÌM HIỂU CHI TIẾT [...]

Tạo Client Windows App kết nối đám mây ATSCADA Server

Video hướng dẫn quy trình tạo một ứng dụng ATSCADA Client app chạy trên Windows [...]

Đọc/ghi Tag trong Web-based ATSCADA

TÌM HIỂU ĐỌC/GHI TAG TRONG WEB BASED ATSCADA 1. Đọc giá trị của tag: string [...]

Cài đặt IIS chạy asp.net và host ứng dụng Web-based ATSCADA lên Web Server

Video hướng dẫn  Hướng dẫn cài đặt IIS chạy asp.net và host ứng dụng Web-based [...]

ATSCADA Authentication Web Tools

Learn about ATSCADA Authentication Web Tools Reference video: >> Reference: Vietnamese – Traning Courses Contact [...]

Leave a Reply