ATSCADA – LỜI NGỎ

posted in: NEWS | 0
Website atscada.com là trang web của ATSCADA Lab chuyên biệt về nghiên cứu và xây dựng phần mềm SCADA/HMI theo hướng mới:

– Công nghệ phần mềm mới: plugin, component, service.
– Kế thừa thừa môi trường phát triển sẵn có: visual studio (express), sharp develop, mono, …nên kế thừa được sự trong suốt về ngôn ngữ lập trình (C#, VB.NET) và kế thừa được môi trường tương tác component và service mạnh bậc nhất hiện nay.

Website chia sẻ, thảo luận, cùng trao đổi nghiên cứu về xây dựng phần mềm SCADA/HMI cùng với việc giới thiệu và huấn luyện về sản phẩm phần mềm ATSCADA của nhóm.

Sản phẩm ATSCADA yêu cầu license key khi chạy runtime cho các dự án thương mại, tuy nhiên hoàn toàn miễn phí cho việc nghiên cứu tìm hiểu, phát triển phần mềm SCADA/HMI, cho việc xây dựng các mô hình phục vụ đào tạo, dạy học phần mềm SCADA/HMI.

ATSCADA không đơn độc khi đi theo xu hướng mới mà cùng với một số dự án xây dựng phần mềm scada/hmi thương mại hoặc bán thương mại đang triển khai trên thế giới như: OPCsystems.Net, logixview, advancedHMI, …

Hy vọng đây là nơi để các nhà phát triển phần mềm SCADA, các kỹ sư dự án phần mềm điều khiển, … cùng nhau trao đổi, thêm kinh nghiệm về xây dựng phần mềm SCADA/HMI.

Website: http://atscada.com

 

Leave a Reply