ATSCADA – LỜI NGỎ

Website atscada.com là trang web của ATSCADA Lab chuyên biệt về nghiên cứu và xây dựng phần mềm SCADA/HMI theo hướng mới:

– Công nghệ phần mềm mới: plugin, component, service.
– Kế thừa thừa môi trường phát triển sẵn có: visual studio (express), sharp develop, mono, …nên kế thừa được sự trong suốt về ngôn ngữ lập trình (C#, VB.NET) và kế thừa được môi trường tương tác component và service mạnh bậc nhất hiện nay.

Website chia sẻ, thảo luận, cùng trao đổi nghiên cứu về xây dựng phần mềm SCADA/HMI cùng với việc giới thiệu và huấn luyện về sản phẩm phần mềm ATSCADA của nhóm.

Sản phẩm ATSCADA yêu cầu license key khi chạy runtime cho các dự án thương mại, tuy nhiên hoàn toàn miễn phí cho việc nghiên cứu tìm hiểu, phát triển phần mềm SCADA/HMI, cho việc xây dựng các mô hình phục vụ đào tạo, dạy học phần mềm SCADA/HMI.

ATSCADA không đơn độc khi đi theo xu hướng mới mà cùng với một số dự án xây dựng phần mềm scada/hmi thương mại hoặc bán thương mại đang triển khai trên thế giới như: OPCsystems.Net, logixview, advancedHMI, …

Hy vọng đây là nơi để các nhà phát triển phần mềm SCADA, các kỹ sư dự án phần mềm điều khiển, … cùng nhau trao đổi, thêm kinh nghiệm về xây dựng phần mềm SCADA/HMI.

Website: https://atscada.com

 

ATSCADA việt nam

ATSCADA - Providing ATSCADA software - The monitoring and data acquisition control system is the appropriate choice for integrated system projects, IoT, smart city projects, agriculture 4.0... Is trusted by many customers.

Related posts

HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP IoT VỀ NHÀ THÔNG MINH VÀ NÔNG NGHIỆP

IoT về nhà thông minh và nông nghiệp sẽ là một trong những hướng đi [...]

MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP CHO ỨNG DỤNG SCADA – TƯ VẤN CHỌN LỰA

Phan Duy Anh, Thạc sĩ Tự động hóa và Điều khiển, CEO ATSCADA Lab Máy [...]

MQTT GATEWAY – TƯ VẤN CHỌN LỰA

Phan Duy Anh, Thạc sĩ Tự động hóa và Điều khiển, CEO ATSCADA Lab MQTT [...]

CLOUD SCADA SECURITY – BÀN VỀ BẢO MẬT TRÊN CLOUD ATSCADA

Phan Duy Anh, Thạc sĩ Tự Động Hóa và Điều khiển, CEO ATSCADA Lab Cloud [...]

GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG CỦA NHÀ MÁY

Giám sát chất lượng điện năng hiệu quả và tối ưu hóa việc tiêu thụ [...]

ATSCADA FAST WEB

ATSCADA FAST WEB– MAKE MES/SCADA WEB APPLICATIONS IN A MINUTE WITHOUT CODING Videos in our [...]

Leave a Reply