TÌM HIỂU CẤU TRÚC PHẦN MỀM SCADA

posted in: NEWS | 0

SCADA phần mềm cấu trúc là sự kết hợp của 2 phần mềm thực thi (Phần mềm thời gian chạy) và cấu hình (Phần mềm Cấu hình). SCADA  basic khởi động cấu trúc bằng PLC thiết lập hoặc đầu cuối thiết … Read More

1 2 3