HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP IoT VỀ NHÀ THÔNG MINH VÀ NÔNG NGHIỆP

posted in: NEWS | 0

IoT về nhà thông minh và nông nghiệp sẽ là một trong những hướng đi mới, tiến tới nền công nghiệp-nông nghiệp số tại Việt Nam.

Việc áp dụng các công nghệ số để giám sát, điều hành và chăm sóc cây trồng, chăn nuôi tự động. Giúp tối đa hóa năng suất và chất lượng nông sản. Hay việc ứng dụng các giải pháp công nghệ trong ngôi nhà thông minh gắn liền nhất với thực tế. Đã vô lại những lợi ích đáng kể cho cuộc sống con người hiện nay.

IoT VỀ NHÀ THÔNG MINH

IoT VỀ NHÀ THÔNG BÁO VÀ NÔNG NGHIỆP

IOT VỀ NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

ATSCADA Lab triển khai chương trình: ” HỖ TRỢ CÁC ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP IoT VỀ NHÀ THÔNG MINH VÀ NÔNG NGHIỆP”

– ATSCADA hỗ trợ MQTT Broker miễn phí bảo mật cao đặt tại Việt Nam.
– ATSCADA hỗ trợ bảng điều khiển web đáp ứng IoT miễn phí.
– Dự án có khả năng thi cao, ATSCADA Lab tài trợ từ 1.000 USD đến 10.000 USD.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp qua mail: info@atpro.com.vn

Trân trọng được hợp tác!

ATSCADA việt nam

ATSCADA - Providing ATSCADA software - The monitoring and data acquisition control system is the appropriate choice for integrated system projects, IoT, smart city projects, agriculture 4.0... Is trusted by many customers.

Leave a Reply