KIẾN TRÚC CHI TIẾT ATSCADA CLOUD SERVER

– Một sự kết hợp hoàn hảo ATSCADA + PLCPi

– Phục vụ rất tốt cho các dịch vụ quản lý giám sát thời gian thực cao cấp cho nhiều lĩnh vực kinh doanh Công nghiệp / Nông nghiệp / Dịch vụ

– Hoạt động theo cơ chế Plug & Play, sự tham gia của một khách hàng mới không làm gián đoạn sự vận hành của các khách hàng cũ.

 

KIẾN TRÚC ATSCADA CLOUD SERVER

Leave a Reply