Cài đặt IIS chạy asp.net và host ứng dụng Web-based ATSCADA lên Web Server

Ghi chú:

Sau khi hoàn thành các bước cấu hình IIS trong video bên dưới,

– Các bạn click vào Application Pools bên cửa sổ bên trái, lúc này bên cửa sổ bên phải sẽ hiện ra các pools đang có,

– Click chuột phải vào Pool bạn đang dùng cho ATSCADA App (ở video này ta dùng pool ASP.NET 4.0), chọn Advanced Settings…

-Trong cửa sổ xuất hiện ra, bạn chỉnh Idle Time-Out (minutes) = 15,

                                                                Regular Time Interval (minutes) = 20.

 

Leave a Reply