Giới thiệu ATDriver Server

ATDriver Server phiên bản 2.3 có 3 Drivers để giao tiếp với thiết bị vật lý.

1. Modbus RTU

2. Modbus TCPIP

3. S7 Ethernet TCP/IP

* 2 loại Driver modbus đầu tiên, việc khai báo tag theo định dạng:

Coil/Register Numbers Data Addresses Type Table Name
1-9999 0000 to270E Read-Write Discrete Output Coils
10001-19999 0000 to270E Read-Only Discrete Input Contacts
30001-39999 0000 to270E Read-Only Analog Input Registers
40001-49999 0000 to270E Read-Write Analog Output Holding Registers

Kiểu dữ liệu mặc định và duy nhất của Coils và Input Contacts là Bool

Kiểu dữ liệu mặc định của Input Registers và Holding Registers là Word, tuy nhiên ta có thể truy cập theo Bit (Ví dụ: 30001.2, 40001.7), Dword, Short, Long, Float với nguyên tắc “First Word High” hay “First Word Low” tùy vào dấu check mà bạn chọn trong Device Properties mục “First Word High”, mặc định có check. Thông thường kiểu có check được sử dụng cho truyền thông modbus với các PLC S7 của Siemens, các thiết bị khác như flow meters, power meters thường là “First Word Low” (bỏ dấu check).

* Loại Driver thứ 3 – S7 Ethernet TCP/IP được ATProCorp phát triển dựa trên project mã nguồn mở Snap7 của Davide Nardella (Italy) để truyền thông với các PLC S7 của Siemens (S7 Ethernet Client) cũng như truyền thông với các HMI/SCADA PC/PG (S7 Ethernet Server ) có hỗ trợ ethernet.

Với S7 Ethernet Client, nguyên tắc khai báo Tag của Driver như sau:

1. Các vùng dữ liệu được hỗ trợ: DB, MB, IB, QB.

2. Mặc nhiên các tag khai báo ở các vùng dữ liệu được truy cập theo byte: DBx[0], MB[1], IB[2], QB[3].

DBx[0].1 với kiểu Bool nghĩa là lấy bit 1 trong byte DBx[0], x tương ứng với thứ tự thanh ghi DB (tương tự cho 3 loại vùng nhớ còn lại)

DBx[0] với kiểu Word, Short sẽ read/write 2 byte liên tiếp DBx[0] và DBx[1] với byte cao là DBx[0] theo quy định của     Siemens  (tương tự cho 3 loại vùng nhớ còn lại)

DBx[0] với kiểu DWord , Long, Float sẽ read/write 4 byte liên tiếp DBx[0], DBx[1], DBx[2], DBx[3] với byte cao là DBx[0] theo quy định của Siemens  (tương tự cho 3 loại vùng nhớ còn lại)

ATDriver phiên bản 2.3 trở lên có thêm bộ S7 Ethernet Server (vào Tool -> Raise S7 Ethernet Server để kích hoạt S7 Ethernet Server). Đây là một S7 Ethernet Server mà S7 Ethernet Client Driver có trong ATDriver Server hoặc các HMI/SCADA PC/PG trong cùng mạng ethernet có thể truy cập vào như là một PLC S7-1200 để trao đổi và sử dụng chung dữ liệu. ATSCADA S7 Ethernet Server này có 5 vùng dữ liệu DB:

DB1[1024], DB2[1024], DB3[1024], DB4[1024], DB5[1024],

1 vùng MB[1024],

1 vùng IB[1024] và

1 vùng QB[1024]

Leave a Reply