VARIOUS KINDS OF PLC SUPPORT

ATSCADA has ATDriver Server with many PLC drivers and also supports OPC servers for extending to the automation world!

VARIOUS TOOLS SUPPORT

ATSCADA has external tags for device memory slots and internal tags for extending SCADA abilities. ATSCADA has open automation tool libraries that you can use or build by yourself.

CLOUD and IoT BASED SOLUTIONS

ATSCADA is designed specially for distributed system and is intergrated with popular IoT drivers likes MQTT, OPC UA

WINDOWS & WEB SCADA APPS

You can generate not only windows apps but also web apps that extend SCADA abilities to mobile devices and to all locations over the world.

LATEST FROM THE BLOG

HỆ THỐNG SCADA TRONG TRẠM BIẾN ÁP
| |

HỆ THỐNG SCADA ỨNG DỤNG TRONG TRẠM BIẾN ÁP Khi làm về tự động hóa, thiết kế hệ thống kiểm soát giám sát và thu thập dữ liệu còn được gọi là hệ... Read More

HỆ THỐNG SCADA ĐIỆN LỰC
| |

Hệ thống scada là gì? Chắn hẳn khi “click” vào bài viết này quý khách cũng nắm được phần kiến thức cơ bản về SCADA.  Một hệ thống thu thập dữ liệu và... Read More