HỆ THỐNG SCADA MIXING STATION

HỆ THỐNG SCADA MIXING STATION:

FORM1

Hình ảnh giao diện của hệ thống

ATSCADA - SCADA Software SETTINGs

Cài đặt chế độ hoạt động cho hệ thống là Auto hay Manual

 ExcelReportChart

Xuất dữ liệ ra đồ thị Excel

ExcelReport Historical Trend

Video hướng dẫn sử dụng

Download: Project Mixing Station

Leave a Reply