Kiến Trúc Phần Mềm ATSCADA

ATSCADA Lab giới thiệu kiến trúc phần mềm ATSCADA. Mời quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây:

Tìm Hiểu Kiến Trúc Phần Mềm ATSCADA

Software Architecture

ATSCADA được thiết kế theo KIẾN TRÚC MỞ: tương tác PLUGINS, tương tác COMPONENTStương tác SERVICES. các công nghệ phần mềm mới nhất hiện nay tạo ra các môi trường Cloud và Web làm cho ATSCADA trở nên ĐẶC BIỆT:

– Không cần update toàn bộ phần mềm, chỉ cần update components cần được cập nhật;

– Người lập trình ATSCADA có thể tự tạo các ATSCADA components thêm cho riêng mình. Rồi tích hợp vào ATSCADA Designer, đặc biệt nền tảng này có thể tạo ra việc thương mại SCADA components về sau. Nếu nhà lập trình SCADA này có components thú vị thì có thể share hoặc bán cho người khác;

– Tương tác kiểu Services giữa iDriver và ATDriver Servers làm cho việc kết nối giữa ATSCADA Apps. Với ATDriver Servers là trong suốt (không giới hạn khoảng cách), có thể trên cùng localhost, trong cùng LAN hoặc qua internet. GIÚP DỄ DÀNG TẠO RA CÁC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SCADA NỀN TẢNG CLOUD;

– Tương tác của các Web Tools với Web Service trên Web Server. Tạo nên các ứng dụng ATSCADA Web trên các thiết bị iOS, android, windows phone, … Không lệ thuộc vào hệ điều hành và phân tán khắp trên internet.

Trong suốt về ngôn ngữ lập trình, hỗ trợ cả C# và VB.net trong lập trình SCADA nâng cao. Điều này rất có ý nghĩa vì các ngôn ngữ .NET này cùng với môi trường Visual Studio là vô cùng mạnh cho việc lập trình ứng dụng. Giúp cho hệ thống ATSCADA dễ dàng tích hợp với các phần mềm của các hãng thứ ba hoặc với hệ thống quản lý ERP Phía trên. Trong khi các phần mềm SCADA theo kiến trúc KÍN chỉ hỗ trợ C Script, hoặc VB Script cổ điển. Làm hạn chế khả năng lập trình cấp cao.

Tham khảo thêm: các khóa đào tạo ATSCADA

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với ATSCADA qua số hotline để được tư vấn.

ATSCADA việt nam

ATSCADA - Providing ATSCADA software - The monitoring and data acquisition control system is the appropriate choice for integrated system projects, IoT, smart city projects, agriculture 4.0... Is trusted by many customers.

Related posts

Cài đặt lên máy khách, backup và restore mySQL Database

QUY TRÌNH TẠO DỰ ÁN ATSCADA VÀ THỰC THI TRÊN MÁY KHÁCH Quy trình tạo [...]

Lập trình Driver, Native Driver cho ATDriver

Tự lập trình thêm Driver cho ATDriver – Thêm Native Driver cho ATDriver Server TÌM [...]

Hướng dẫn tạo đồ họa cho SCADA

Hướng dẫn tạo đồ họa cho scada-Thực hiện bởi ATSCADA Lab TÌM HIỂU CHI TIẾT [...]

Tạo Client Windows App kết nối đám mây ATSCADA Server

Video hướng dẫn quy trình tạo một ứng dụng ATSCADA Client app chạy trên Windows [...]

Đọc/ghi Tag trong Web-based ATSCADA

TÌM HIỂU ĐỌC/GHI TAG TRONG WEB BASED ATSCADA 1. Đọc giá trị của tag: string [...]

Cài đặt IIS chạy asp.net và host ứng dụng Web-based ATSCADA lên Web Server

Video hướng dẫn  Hướng dẫn cài đặt IIS chạy asp.net và host ứng dụng Web-based [...]

Leave a Reply