Kiến Trúc Hệ Thống ATSCADA

Cloud-based ATSCADA

 

ATSCADA là phần mềm SCADA nền tảng ĐÁM MÂY và WEB (Cloud and web based SCADA)

ATSCADA tạo độ phân tán mạnh cho hệ thống điều khiển giám sát trong mạng diện rộng, dữ liệu truyền thông được mã hóa cao, đảm bảo độ an toàn cho hệ thống.

Kiến trúc hệ thống ATSCADA bao gồm 3 thành phần chính:

+) ATSCADA Service chạy trên (những )Server

+) Các Windows Clients là các máy tính chạy hệ điều hành Windows để điều khiển giám sát liên tục hệ thống.

+) Các Web Clients thường là các smart phones, tablets (có hệ điều hành khác nhau) dùng để điều khiển giám sát di động.

HardwareArchitecture

Các Server có cơ chế Redundancy, giúp cho hệ thống gia tăng độ tin cậy khi vận hành, Các Windows Clients kết nối với Server theo cơ chế Cloud, Các Web Clients kết nối với Web Server theo cơ chế Web.

Leave a Reply