Lập Trình ATSCADA Nâng Cao: Các Chức Năng iDriver

iDriver là một component, iDriver sẽ deserialize hệ thống Tag File được tạo ra từ iTagBuilder và iDriver sẽ kết nối với những ATDriver Servers hoặc OPC Servers. Để lấy dữ liệu thời gian thực và sau đó cung cấp những dữ liệu thời gian thực đó cho những ứng dụng SCADA.

Sau đây là những function của iDriver,Task,Tag:

1.iDriver functions:

+ AddTask: Add a new task
+ ATDriverlist: include all ATDrivers which were added when creating tag file
+ Inherit: set the inheritance of iDriver, if Inherit = false, this iDriver is main Driver, else if Inherit =true, this iDriver inherits everything from main Driver

+ InternalTaskCollection: the list of internal tasks
+ InternalTaskCount: the number of internal task
+ RemoveTask: delete a task
+ TaskCollection: the list of external tasks
+ TaskCount: the number of external task

2. Task functions:

+ AddTag: Add a new tag
+ Driver: driver of task
+ RemoveTag: remove a tag
+ TagCollection: the list of tags

3. Tag functions:

+ Address: the address of tag
+ Status: the connection status of tag
+ Timestamp: timestamp at which event occured
+ Value: the value of tag.

>> Xem thêm:  Vietnamese – Traning Courses

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với ATSCADA qua số hotline để được tư vấn.

ATSCADA việt nam

ATSCADA - Providing ATSCADA software - The monitoring and data acquisition control system is the appropriate choice for integrated system projects, IoT, smart city projects, agriculture 4.0... Is trusted by many customers.

Related posts

Cài đặt lên máy khách, backup và restore mySQL Database

QUY TRÌNH TẠO DỰ ÁN ATSCADA VÀ THỰC THI TRÊN MÁY KHÁCH Quy trình tạo [...]

Lập trình Driver, Native Driver cho ATDriver

Tự lập trình thêm Driver cho ATDriver – Thêm Native Driver cho ATDriver Server TÌM [...]

Hướng dẫn tạo đồ họa cho SCADA

Hướng dẫn tạo đồ họa cho scada-Thực hiện bởi ATSCADA Lab TÌM HIỂU CHI TIẾT [...]

Tạo Client Windows App kết nối đám mây ATSCADA Server

Video hướng dẫn quy trình tạo một ứng dụng ATSCADA Client app chạy trên Windows [...]

Đọc/ghi Tag trong Web-based ATSCADA

TÌM HIỂU ĐỌC/GHI TAG TRONG WEB BASED ATSCADA 1. Đọc giá trị của tag: string [...]

Cài đặt IIS chạy asp.net và host ứng dụng Web-based ATSCADA lên Web Server

Video hướng dẫn  Hướng dẫn cài đặt IIS chạy asp.net và host ứng dụng Web-based [...]

Leave a Reply