Lập Trình ATSCADA Nâng Cao: Tag Đọc/Ghi

Trong lập trình nâng cao, đôi lúc chúng ta cần đọc hoặc ghi giá trị của Tag để xử lý hoặc điều khiển. Trong phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đọc hoặc ghi giá trị của Tag.

Hướng dẫn đọc/ghi giá trị của Tag

1. Read value of Tag:

string ReadValueTag = iDriver.Task(“task name”).Tag(“tag name”).Value;

2. Write value to Tag:

iDriver.Task(“task name”).Tag(“tag name”).Value = “value”;

>> Xem thêm:  Vietnamese – Traning Courses

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với ATSCADA qua số hotline để được tư vấn.

ATSCADA việt nam

ATSCADA - Providing ATSCADA software - The monitoring and data acquisition control system is the appropriate choice for integrated system projects, IoT, smart city projects, agriculture 4.0... Is trusted by many customers.

Related posts

Cài đặt lên máy khách, backup và restore mySQL Database

QUY TRÌNH TẠO DỰ ÁN ATSCADA VÀ THỰC THI TRÊN MÁY KHÁCH Quy trình tạo [...]

Lập trình Driver, Native Driver cho ATDriver

Tự lập trình thêm Driver cho ATDriver – Thêm Native Driver cho ATDriver Server TÌM [...]

Hướng dẫn tạo đồ họa cho SCADA

Hướng dẫn tạo đồ họa cho scada-Thực hiện bởi ATSCADA Lab TÌM HIỂU CHI TIẾT [...]

Tạo Client Windows App kết nối đám mây ATSCADA Server

Video hướng dẫn quy trình tạo một ứng dụng ATSCADA Client app chạy trên Windows [...]

Đọc/ghi Tag trong Web-based ATSCADA

TÌM HIỂU ĐỌC/GHI TAG TRONG WEB BASED ATSCADA 1. Đọc giá trị của tag: string [...]

Cài đặt IIS chạy asp.net và host ứng dụng Web-based ATSCADA lên Web Server

Video hướng dẫn  Hướng dẫn cài đặt IIS chạy asp.net và host ứng dụng Web-based [...]

Leave a Reply